Politica GDPR

1. CINE SUNTEM 

2. DEFINIȚII 

3. COLECTAREA DATELOR ȘI A INFORMAȚIILOR

    a. Tipul informațiilor pe care le colectăm 

    b. Cum colectăm informațiile dvs. 

    c. Informațiile personale pe care le colectăm despre dvs. de la terți

    d. Cum folosim informațiile dvs. personale 

    e. Unde transferăm și/sau stocăm informațiile dvs. personale

    f. Cum păstrăm informațiile dvs. personale în siguranță 

    g. Cum puteți accesa informațiile dvs. personale 

    h. Înregistrarea pe site-ul nostru 

    i. Abonarea la newsletter-ul nostru 

    j. Opțiunile de marketing privind informațiile dvs. personale 

    k. Posibilitatea plasării de comentarii și/sau recenzii 

    l.Posibilitatea abonării la comentarii pe blogul nostru

    m. Informațiile pe care le faceți publice sau le oferiți altora

    n. Interesele legitime urmărite de operator sau de o terță parte

    o. Când dezvăluim informațiile dvs. personale 

    p. Perioada de stocare a datelor

    q. Ștergerea automată și blocarea datelor cu caracter personal

 

4. COOKIES, STATISTICI WEB ȘI SERVICII TERȚE 

    a. Cookies

    b. Analiza email-urilor de tip newsletter

    c. Protecția datelor privind utilizarea platformei Facebook 

    d. Protecția datelor privind utilizarea platformei Google Analytics (cu funcție de anonimizare) 

    e. Protecția datelor privind utilizarea platformei Google Remarketing

    f. Protecția datelor privind utilizarea platformei Google+ (Google Plus) 

    g.Protecția datelor privind utilizarea platformei Google AdWords (Google Ad Words) 

    h. Protecția datelor privind utilizarea platformei Instagram

    i. Protecția datelor privind utilizarea platformei Pinterest 

    j. Protecția datelor privind utilizarea platformei Piwik / Matomo 

    k. Protecția datelor privind utilizarea platformei Twitter 

    l. Protecția datelor privind utilizarea platformei YouTube

 

5. METODE DE PLATĂ 

    a. Protecția datelor privind furnizarea și utilizarea serviciului MobilPay 

    b. Protecția datelor privind furnizarea și utilizarea serviciului PayPal

 

6. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

    a. Confirmarea datelor

    b.  Accesul la date

    c. Modificarea datelor

    d. Ștergerea datelor

    e. Restricționarea prelucrării datelor

    f. Portabilitatea datelor

    g. Obiecții

    h. Luarea automată a deciziilor individuale, inclusiv stabilirea profilului

    i. Dreptul de a retrage consimțământul privind protecția datelor

 

7. UTILIZAREA SERVICIILOR DE CĂTRE COPII 

8. PROCESE AUTOMATE DE LUARE A DECIZIILOR

9. CÂND ESTE NEVOIE SĂ ACTUALIZĂM ACEASTĂ POLITICĂ

10. CUM NE PUTEȚI CONTACTA

    a. Posibilitatea de contact pe site 

    b. Posibilitatea de contact prin e-mail 

    c. Posibilitate de contact prin telefon 

    d. Posibilitatea de contact prin poștă

 

1. CINE SUNTEM

Salut, suntem FacSchimb.ro și vă urăm bun venit pe pagina politicii noastre de confidențialitate. Această politică stabilește modul în care ne ocupăm de informațiile dvs. personale dacă sunteți client FacSchimb.ro sau un membru/vizitator al site-ului nostru .

Când spunem "noi", "operator", "FacSchimb.ro" sau "FacSchimb.ro ", este pentru că ne referim la noi, la cei care suntem, deținem și conducem acest site.

Dacă spunem "politică" , ne referim la această politică de confidențialitate.

 

2. DEFINIȚII

Declarația FacSchimb.ro privind protecția datelor, se bazează pe termenii utilizați de legiuitorul european privind adoptarea Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR). Declarația noastră privind protecția datelor trebuie să fie eligibilă și ușor de înțeles pentru publicul larg, precum și pentru clienții și partenerii noștri de afaceri. Pentru a asigura acest lucru, am dori să explicăm mai întâi terminologia utilizată.

 

În această declarație privind protecția datelor, folosim, între altele, următorii termeni:

 

DATE PERSONALE

Datele personale înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoană vizată"). O persoană fizică identificabilă este una care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator cum ar fi un nume, un număr de identificare, date despre locație, un identificator online sau unul sau mai mulți factori specifici cum ar fi cel fizic, fiziologic, genetic, mental, economic, cultural sau social al acelei persoane fizice.

 

PERSOANA VIZATĂ

Persoana vizată este orice persoană fizică identificată sau identificabilă, ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate de către operatorul responsabil cu prelucrarea datelor.

 

PRELUCRAREA DATELOR

Prelucrarea datelor este orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelorpersonale sau pe seturi de date cu caracter personal, indiferent dacă sunt sau nu prin mijloace automate, precum colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, recuperarea, consultarea, divulgarea prin transmitere, diseminare sau punerea la dispoziție în alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

 

RESTRICȚIONAREA PROCESĂRII

Restricționarea procesării este marcarea datelor cu caracter personal stocate în scopul limitării procesării acestora în viitor. 

 

PROFILUL 

Profilul înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prezice aspecte privind performanța persoanei fizice la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interese, fiabilitate, comportament, locație sau mișcări. 

 

PSEUDONIMIZAREA 

Pseudonimizarea este prelucrarea datelor cu caracter personal într-o manieră în careaceste date nu mai pot fi atribuite unui anumit subiect de date fără utilizarea unor informații suplimentare, cu condiția ca aceste informații suplimentare să fie păstrate separat și să facă obiectul unor măsuri tehnice și organizatorice care să asigure că datele cu caracter personal nu sunt atribuite unei persoane fizice identificate sau identificabile. 

 

OPERATORUL SAU OPERATORII RESPONSABIL PENTRU PRELUCRAREA DATELOR

Operatorul sau operatorul responsabil de prelucrarea datelor este persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singură sau împreună cu alții, determină scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal, în cazul în care scopurile și mijloacele unei asemenea prelucrări sunt stabilite de legislația Uniunii Europene sau de statul membru, operatorul sau criteriile specifice de numire a acestuia pot fi prevăzute de legislația Uniunii Europene sau cea a statului membru.

 

PERSOANA ÎMPUTERNICITĂ DE CĂTRE OPERATOR 

Persoana împuternicită de către operator este o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un alt organism care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului. 

 

DESTINATAR 

Destinatarul este o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un alt organism, căruia i se dezvăluie datele cu caracter personal, indiferent dacă este vorba despre un terță parte sau nu. Cu toate acestea, autoritățile publice care pot primi date cu caracter personal în cadrul unei anchete în conformitate cu legislația Uniunii sau a statelor membre nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective trebuie să fie în conformitate cu normele aplicabile privind protecția datelor în conformitate cu scopurile procesării.

 

PARTEA TERȚĂ 

Partea terță este o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un organism, altul decât persoana vizată, operatorul de date, persoana împuternicită de către operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de către operator, sunt autorizate să proceseze date cu caracter personal.

 

CONSIMŢĂMÂNTUL

Consimțământul persoanei vizate este orice indicație de date specifică, informată și lipsită de ambiguitate a dorințelor persoanei vizate prin care acesta, printr-o declarație sau printr-o acțiune clară afirmativă, acceptă prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc.

 

3. COLECTAREA DATELOR ȘI A INFORMAȚIILOR

Site-ul www.facschimb.ro colectează o serie de date și informațiiatunci când o  persoană vizată sau un sistem automat solicită site-ul web. Aceste date și informații sunt stocate în bazele de date aferente site-ului nostru. Colectarea poate fi: (1) tipurile de browser și versiunile utilizate, (2) sistemul de operare folosit de sistemul de acces, (3) site-ul web de la care ajunge un sistem de acces la site-ul nostru (așa-numitele referrers),(4) subsite-urile web,(5) data și ora accesului la site-ul nostru, (6) adresaprotocolului de Internet (adresa IP), (7) furnizorul de servicii Internet al sistemului de acces și (8) orice alte date similare și informații care pot fi folosite în cazul atacurilor asupra sistemelor noastre informatice.

 

Când utilizează aceste date precum și informațiile generale, FacSchimb.ro nu trage nicio concluzie cu privire la persoana vizată. Mai degrabă, aceste informații sunt necesare pentru a: (1) furniza corect conținutul site-ului nostru, (2) optimiza conținutul site-ului nostru, precum și publicitatea acestuia; (3) asigura fiabilitatea pe termen lung a sistemelor noastre de tehnologie a informației , și (4) furnizează autorităților, informațiile necesare pentru urmărirea penală în cazul unui atac cibernetic. Prin urmare, FacSchimb.ro analizează anonim datele și informațiile colectate în mod statistic, în scopul creșterii protecției datelor și a securității datelor companiei noastre și pentru a asigura un nivel optim de protecție a datelor personale pe care le procesăm. Datele anonime sunt stocate separat de toate datele personale furnizate de către persoana vizată.

 

TEMEIUL JURIDIC PENTRU PROCESAREA DATELOR

Art. 6 (1) lit. Regulamentul general privind protecția datelor servește drept bază legală pentru operațiunile de procesare pentru care obținem consimțământul pentru un anumit scop. Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru executarea unui contract din care face parte persoana vizată, cum este cazul, de exemplu, atunci când operațiunile de prelucrare sunt necesare pentru furnizarea de bunuri sau pentru furnizarea oricărui alt serviciu, prelucrarea se face în baza articolului 6 alineatul (1) lit. b GDPR. Același lucru este valabil și pentru operațiunile de procesare care sunt necesare pentru realizarea măsurilor precontractuale, de exemplu în cazul sondajelor referitoare la produsele sau serviciile noastre. Compania noastră este supusă unei obligații legale prin care este necesară prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi îndeplinirea obligațiilor fiscale, prelucrarea se face pe baza art. 6 (1) lit. c GDPR. În cazuri rare, prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice. Acesta ar fi cazul, de exemplu, în care un vizitator a fost rănit în compania noastră și numele, vârsta, datele de asigurare de sănătate sau alte informații vitale ar trebui să fie transmise unui medic, spital sau unei alte părți terțe. Prelucrarea se va face in baza Art. 6 (1) lit. d GDPR. În cele din urmă, operațiunile de prelucrare se pot baza pe articolul 6 alineatul (1) litera f GDPR. Acest temei juridic este utilizat pentru operațiunile de prelucrare care nu sunt acoperite de niciunul dintre motivele juridice menționate mai sus, dacă prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de compania noastră sau de o terță parte, cu excepția cazului în care aceste interese sunt înlăturate de interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate care necesită protecția datelor cu caracter personal. Astfel de operațiuni de prelucrare sunt permise deoarece au fost menționate în mod specific de legiuitorul european. Acesta a considerat că un interes legitim ar putea fi asumat dacă persoana vizată este clientul operatorului (punctul 47 , poziția 2 GDPR).

 

FURNIZAREA DE DATE CU CARACTER PERSONAL CA BAZĂ LEGALĂ SAU CONTRACTUALĂ; CERINȚA NECESARĂ PENTRU A ÎNCHEIA UN CONTRACT; OBLIGAȚIA PERSOANEI VIZATE DE A FURNIZA DATELE CU CARACTER PERSONAL; CONSECINȚELE POSIBILE ALE NEÎNDEPLINIRII FURNIZĂRII ACESTOR DATE

Furnizarea de date cu caracter personal este cerută parțial de lege (de ex:reglementări fiscale) sau poate rezulta și din dispozițiile contractuale (de exemplu: informații privind partenerul contractual). Uneori poate fi necesar să se încheie un contract conform căruia persoana vizată ne furnizează date cu caracter personal, care trebuie prelucrate ulterior de noi. Persoana vizată este, de exemplu, obligată să ne furnizeze date cu caracter personal atunci când compania noastră semnează un contract cu acesta. Lipsa furnizării datelor cu caracter personal ar avea drept consecință neîncheierea contractului cu persoana vizată. Înainte de furnizarea datelor cu caracter personal de către persoana vizată, aceasta se poate adresa ofițerului delegat. Ofițerul clarifică persoana vizată dacă furnizarea datelor cu caracter personal este cerută prin lege sau contract sau este necesară pentru încheierea contractului, dacă există o obligație de a furniza datele cu caracter personal și consecințele lipsei furnizării datelor personale date. 

 

a. Tipul de informații personale pe care le colectăm 

Colectăm anumite informații personale despre vizitatorii și utilizatorii site-urilor noastre. 

Cele mai frecvente tipuri de informații pe care le colectăm includ: nume de utilizator, nume de membri, adrese de e-mail, adrese IP, alte detalii de contact, răspunsuri la sondaje, bloguri, fotografii, informații despre plăți, cum ar fi detalii despre plăți către agentul de plată,detalii despre tranzacții, informații despre taxe,consultații, comentarii pe forumuri, conținut pe care ne-ați direcționat să le punem la dispoziție pe site-urile noastre (cum ar fi descrierile articolelor) și datele de analiză web. De asemenea, vom colecta informații personale din cererile de locuri de muncă (cum ar fi CV-ul, formularul de înscriere, scrisoarea de intenție și notele de interviu). 

 

b. Cum colectăm informațiile personale

Informațiile vor fi colectate direct si automat în momentul furnizării de către persoana vizată, în mod automat pe măsură ce navigați prin Site-uri sau prin paginile altor persoane atunci când utilizați servicii asociate site-urilor. Vă colectăm informațiile personale atunci când ne furnizați această informații, atunci când completați înregistrarea de membru și cumpărați sau furnizați produse sau servicii pe site-urile noastre, când vă abonați la un newsletter, o lista de e-mailuri, trimiteți feedback, participați la concursuri, completați un sondaj sau ne trimiteți o comunicare.

 

c. Informațiile personale pe care le colectăm despre dvs. de la terți

Deși, în general, colectăm informații personale direct de la dvs., ocazional, colectăm și anumite categorii de informații personale despre dvs. din alte surse. În special: financiare și/sau tranzacții de la furnizorii de plățipentru a procesa o tranzacție; 

furnizorii de servicii terțe (cum ar fi Google, Facebook) care se află în SUA sau Marea Britanie, care pot furniza informații despre dvs. atunci când vă conectați sau vă accesați contul la furnizorul terță parte, ne trimit informații precum înregistrarea dvs. și profilul din acel servici. Informațiile variază și sunt controlate de acel furnizor de servicii sau autorizate de dvs., prin intermediul setărilor de confidențialitate ale acelui furnizor de servicii; 

și alte surse terțe și / sau parteneri prin care primim informații suplimentare despre dvs. (în măsura permisă de legislația aplicabilă), cum ar fi datele demografice sau informațiile de detectare a fraudei, și le combinăm cu informațiile pe care le avem despre dvs. De exemplu, avertismente privind frauda de la furnizorii de servicii, cum ar fi serviciul de verificare a identității. 

 

d. Cum folosim informațiile personale

Vom folosi datele dvs. personale in urmatoarele cazuri:

Pentru a îndeplini un contract sau a lua măsuri legate de un contract: în special, în facilitarea și procesarea tranzacțiilor care au loc pe site-uri, cum ar fi cumpărarea unui produsdin magazinul nostru.

Atunci când acest lucru este necesar în scopuri care țin de interesele noastre legitime sau în interesul terților, cum ar fi:

    - operarea site-urilor;

    - furnizarea serviciile descrise pe site-uri;

    - verificarea identității dvs. atunci când vă conectați la oricare dintre site-urile noastre;

    - asistență și ajutorul oferit în soluționarea eventualelor litigii;

    - notificăriîn legătură cu modificările aduse site-urilor noastre, întreruperi ale site-urilor sau actualizările de securitate;

    - efectuarea de analize tehnice pentru a determina modul de îmbunătățire a site-urilor și serviciilor pe care le furnizăm;

    - monitorizarea activității pe site-uri, de ex: pentru a identifica o potențială activitate frauduloasă și pentru a asigura respectarea termenilor de utilizare care se aplică site-urilor;

    - gestionarea relației noastre cu dvs., de ex: răspunzând la comentariile sau întrebările pe care ni le-ați trimis pe site-uri, să vă cerem feedback sau dacă doriți să participați la un sondaj;

    - gestionarea afacerilor noastre juridice și operaționale (inclusiv gestionarea riscurilor legate de conținut și frauda);

    - instruirea personalului FacSchimb.ro în scopurile gestionării optime a relațiilor cu clienții și comunitatea noastră de utilizatori;

    - îmbunătățirea constantă a produselor și serviciilor noastre;

    - campanii de marketing privind produsele și serviciilenoastre; 

    - personalizarea serviciilor și a site-urilor web, cum ar fi publicitatea care apare pe site - în cazul în care aceasta implică utilizarea cookie-urilor sau a tehnologiilor similare - pentru a oferi o experiență personalizată;

    - în scopuri impuse de lege;

    - în scopul de a răspunde cererilor guvernului, instanțelor judecătorești sau autorităților de aplicare a legii care efectuează o investigație.

 

e. Unde transferăm și/sau stocăm informațiile dvs. personale

Sediul central se alfă în România, dar datele dvs. pot fi procesate în România, Australia, SUA, Germania, Olanda sau Singapore. Unii dintre destinatarii pe care i-am descris în secțiunea c. de mai sus și cărora le dezvăluim informațiile dvs. personale se află în afara României, în locuri precum Canada, Irlanda, Filipine, Polonia, România, Marea Britanie și SUA. Facem acest lucru pe baza consimțământului dvs. cu privire la această politică. Pentru a vă proteja informațiile, avem grijă, atunci când este posibil, să colaborăm cu subcontractanții și furnizorii de servicii care credem că mențin un standard acceptabil de respectare a securității datelor. 

 

f. Cum păstrăm informațiile dvs. personale în siguranță

Stocăm informațiile personale pe servere securizate (folosind algoritmi precum: Triple DES, AES, Twofish și RSA), colocate și gestionate de noi sau de furnizorii noștri de servicii și, ocazional, în arhive care sunt păstrate în locații sigure în Germania, Irlanda, Olanda, Singapore și SUA. Informațiile personale pe care le stocăm sau le transmitem sunt protejate de comenzile de securitate și de acces, inclusiv autentificarea cu numele de utilizator și cu parola și criptarea datelor acolo unde este cazul. 

 

g. Cum puteți accesa informațiile dvs. personale

Aveți dreptulsă ne solicitați o copie a informațiilor dvs. Personale deținute de noi (adică să transferăminformațiile într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit de către dvs.), să solicitați stergerea acestora sau să îi restricționați procesarea pe viitor. Aveți, de asemenea, dreptul de a contesta o prelucrare care se bazează pe interesele noastre legitime, cum ar fi crearea de profiluri pe care o realizăm în scopul comercializării directe și, în cazul în care am solicitat acordul dvs. pentru prelucrarea datelor dvs., să retrageți acest consimțământ descris mai jos. Aceste drepturi sunt limitate în anumite situații - de exemplu, putem demonstra că avem o cerință legală de a procesa informațiile dvs. personale. În unele cazuri, acest lucru înseamnă că putem păstra anumite date chiar dacă vă retrageți consimțământul. În cazul în care solicităm ca informațiile dvs. personale să respecte obligațiile legale sau contractuale, furnizarea acestor date este obligatorie: în cazul în care aceste date nu sunt furnizate, atunci nu vom putea gestiona relația noastră contractuală cu dvs. sau să ne îndeplinim obligațiile care ne sunt impuse . În toate celelalte cazuri, furnizarea informațiilor personale solicitate este opțională. Dacă aveți cazuri nerezolvate, aveți, de asemenea, dreptul de a depunde o sesizareAutorității Naționale pentru Protecția Datelor. Atât informațiile cu caracter personal cât și datele personale au același înțeles în contextul acestei Politici de confidențialitate.

 

h. Înregistrarea pe site-ul nostru

Persoana vizată are posibilitatea de a se înregistra pe site-ul operatorului furnizând date cu caracter personal. Natura datelor personale care sunt transmise operatorului este determinată de interfața/formularul de înregistrare. Datele cu caracter personal introduse de persoana vizată sunt colectate și stocate exclusiv pentru uz intern de către operator și pentru propriile sale scopuri. Operatorulde date poate solicita transferul către unul sau mai mulți procesatori (de exemplu, un serviciu de coletărie) care utilizează asemenea date cu caracter personal pentru un scop intern care poate fi atribuit operatorului.

Prin înregistrarea pe site-ul web al operatorului, se stochează și adresa IP atribuită de furnizorul de servicii Internet (ISP) și folosită de persoana vizată, data și ora înregistrăriisunt de asemenea stocate. Stocarea acestor date este singura modalitate de a preveni folosirea abuzivă a serviciilor noastre și, dacă este necesar, de a face posibilă investigarea infracțiunilor comise, în măsura în care stocarea acestor date este necesară pentru a asigura operatorul. Aceste date nu sunt transmise terților decât dacă există o obligație legală de transmitere a datelor, dacă transferul servește scopului urmăririi penale sau face obiectul unui scop intern.

Înregistrarea persoanei vizate, cu furnizarea voluntară a datelor cu caracter personal, oferăoperatorului, posibilitatea de a livra servicii relevante, care poate fi oferite numai utilizatorilor înregistrați datorită naturii acestora. Utilizatorii înregistrațiau posibilitatea să modifice datele personale specificate în timpul înregistrării în orice moment sau să le elimine complet din baza de date a operatorului.

Operatorul de date trebuie să furnizeze, în orice moment, la cerere, fiecărei persoane vizate, informațiile personale stocate. În plus, operatorul de date trebuie să corecteze sau să șteargă datele cu caracter personal la cererea sau indicația persoanei vizate, în măsura în care nu există obligații legale de stocare. Toți angajații operatorului sunt disponibili în acest sens persoanei vizate ca persoane de contact.

 

i. Abonarea la newsletter

Pe site-ul www.facschimb.ro, utilizatorii au posibilitatea de a se abona la newsletter-ul companiei noastre. Formularul utilizat în acest scop determină natura datelor personale care sunt transmise, precum și momentul/intervalul în care newsletter-ul va fi livrat de către operator persoanei vizate. 

www.facschimb.ro informează în mod regulat clienții și partenerii de afaceri despre noile oferte si promoții  prin intermediul unui mesaj e-mail informativ (newsletter). Newsletter-ul poate fi primit de către persoana vizată numai dacă: (1) persoana vizată are o adresă de e-mail validă și (2) persoana vizată a optat pentru primirea acestuia. În momentul înregistrării, persoana vizată va primi prin e-mail, o cerere de confirmare, privind acordul de înscriere la newsletter. Acest e-mail de confirmare este utilizat pentru a dovedi că proprietarul adresei de e-mail ca persoană vizată este autorizat să primească newsletter-ul. 

În timpul procesului de abonare la newsletter, stocăm, de asemenea, adresa IP a sistemului informatic atribuit de furnizorul de servicii Internet (ISP) și utilizat de persoana vizată în momentul înregistrării, precum și data și ora înregistrării. Colectarea acestor date este necesară pentru a înțelege (posibila) utilizarea abuzivă a adresei de e-mail a persoanei vizate la o dată ulterioară și, prin urmare, servește scopului protecției juridice a operatorului. 

Datele personale colectate ca parte a unei înregistrări pentru newsletter vor fi folosite doar pentru a trimite newsletter-ul nostru. În plus, abonații la buletinul informativ pot fi informați prin e-mailîn cazul modificărilor ofertei de buletine informative, sau în cazul modificării circumstanțelor tehnice. Nu va exista niciun transfer de date cu caracter personal, colectate de către serviciul de newsletter către terțe părți. Abonamentul la newsletter-ul nostru poate fi anulat de către persoana vizată în orice moment. Acordul privind stocarea datelor cu caracter personal, pe care persoana vizată a dat-o pentru expedierea newsletter-ului, poate fi revocat în orice moment. În scopul revocării consimțământului, în fiecare buletin informativ se găsește un link corespunzător. De asemenea, este posibil să vă dezabonați de la buletinul informativ în orice moment direct pe site-ul operatorului sau să comunicați acest lucru operatorului folosind una din modalitățile de contact.

 

j. Alegeri de marketing privind informațiile dvs. personale

 În cazul în care avem consimțământul dvs. (de exemplu, dacă v-ați abonat newsletter sau ați indicat că sunteți interesat să primiți oferte sau informații de la noi), vă vom trimite prin e-mail comunicări de marketing despre produse și servicii care credem ca sunt relevante pentru dvs. Puteți renunța la astfel de comunicări dacă le considerați inadecvate, utilizând funcția de dezabonare furnizată în comunicare. 

Opțiuni privind cookies. Prin modificarea preferințelor browserului dvs., aveți opțiunea de a accepta toate cookie-urile, de a fi notificat atunci când este setat un cookie sau de a respinge toate cookie-urile. Dacă alegeți să respingeți modulele cookie, anumite părți componente ale Site-urilor noastre pot funcționa defectuos.

 

k. Posibilitatea plasării de comentarii și/sau recenzii

www.facschimb.ro oferă utilizatorilor posibilitatea de a lăsa comentarii și/sau recenzii personalecu privire la produsele, serviciile sau informațiile care se află pe site-ul operatorului. 

Când persoana vizată lasă un comentariu sau o recenzie, informațiile sunt stocate în baza de date a operatorului, aceste informații pot conține: data comentariului și pseudonimul utilizatorului ales de persoana vizată. În plus, este înregistrată și adresa IP atribuită de către furnizorul de servicii Internet (ISP) persoanei vizate. Stocarea adresei IP are loc din motive de securitate, în cazul în care persoana vizată încalcă drepturile terților sau postează un conținut ilegal printr-un comentariu dat. Stocarea acestor date cu caracter personal este, prin urmare, în interesul operatorului de date, astfel încât acesta să se poată disculpa în cazul încălcării prevederilor legale de către persoana vizată. Datele colectate nu vor fi transmise unor terțe părți, cu excepția cazului în care acest transfer este prevăzut de lege sau servește scopului apărării operatorului de date. 

 

l. Posibilitatea abonării la comentarii pe blogul nostru

Comentariile făcute pe blogul site-ului nostrupot fi plasate de o terță parte și există posibilitatea de abonare la comentariile care urmează comentariilor sale în cadrul unui articol postat pe blog. 

Dacă o persoanăvizată dorește să subscrie la această opțiune, operatorul va trimite un e-mail de confirmare automată pentru a verifica procedura dublă de înscriere și pentru a stabili dacă proprietarul adresei de e-mail specificate a optatpentru acestă opțiune. Opțiunea de a vă abona la comentarii poate fi anulată în orice moment, urmând instrucțiunile conținute în acel e-mail.

 

m. Informațiile pe care le faceți publice sau le oferiți altora

Dacă vă oferiți informațiile personale altor persoane, nu putem să controlăm sau să ne asumăm responsabilitatea pentru modul în care aceștia vor utiliza sau gestiona aceste date. Există o mulțime de modalități prin care puteți furniza informații altor persoane, cum ar fi cazurile în care postați un mesaj public pe un forum, permiteți accesul la informații prin intermediul rețelelor sociale sau contactați un alt utilizator (cum ar fi un autor al unei terțe părți) ori prin site-urile noastre sau direct prin e-mail. Înainte de a vă face informațiile publice sau de a oferi informații altor persoane, gândiți-vă cu atenție dacă acest lucru vă poate afecta și în ce fel. Dacă faceți schimb de informații prin intermediul unui alt site web, verificați politica de confidențialitate și modul în care datele dvs. sunt procesate.

 

n. Interesele legitime urmărite de operator sau de o terță parte 

În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera f din GDPR,interesul nostru legitim este să ne desfășurăm afacerea în favoarea bunăstării tuturor angajaților și acționarilor noștri.

 

o. Când dezvăluim informațiile dvs. personale 

Vom dezvălui informațiile personale următorilor destinatari: 

    - subcontractanți și furnizori de servicii care ne acordă asistență în legătură cu modul în care folosim informațiile personale (așa cum am menționat mai sus), în special: furnizori de servicii de găzduire web care se află în SUA, Romania, Olanda, Germania și Regatul Unit; servicii tehnice și de asistență pentru clienți care se află în Romania; servicii de marketing și analiză care se află în SUA și România; securitate și servicii de prevenire a fraudei care se află în SUA și România; servicii de gestionare a abonamentelor care se află în SUA și România; servicii de procesare a plăților care se află în SUA și România; Luați act de faptul că subcontractanții și furnizorii de servicii pot, de asemenea, să transfere și să acceseze astfel de informații din alte țări în care își desfășoară activitatea. 

    - consultanții noștri profesioniști (avocați, contabili, consilieri financiari etc.) în România si SUA; 

    - autoritățile de reglementare și autoritățile guvernamentale în legătură cu procedurile și obligațiile noastre în calitate de operator; 

    - un cumpărător sau un potențial cumpărător al întregului sau al unei părți din activele sau afacerile noastre, al consilierilor profesioniști ai acestora în legătură cu achiziția; 

    - o terță parte, să răspundă cererilor referitoare la o anchetă penală sau la o activitate ilegală presupusă sau suspectată; 

    - o terță parte, în scopul aplicării sau apărării drepturilor noastre sau al abordării riscurilor financiare sau de reputație; 

    - un deținător de drepturi în legătură cu o afirmație privind încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală sau orice altă încălcare; 

 

p. Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal 

Criteriile utilizate pentru stabilirea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal sunt perioada de păstrare legală. După expirarea perioadei respective, datele corespunzătoare sunt șterse în mod curent, atât timp cât nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea contractului sau inițierea unui nou contract.

 

q. Ștergerea și blocarea datelor cu caracter personal

Operatorul de date prelucrează și stochează datele cu caracter personal ale persoanei vizate pentru perioada necesară atingerii scopului său, sau atât timp cât îipermite legiuitorul european sau alți legislatori cărora operatorul le este subordonat.

În cazul în care scopul stocării nu este aplicabil sau dacă expiră perioada de stocare prevăzută de legiuitorul european sau de un alt legislator competent, datele cu caracter personal sunt blocate sau șterse în conformitate cu cerințele legale.

 

 

4. COOKIES, STATISTICI WEB ȘI SERVICII TERȚE

a. Cookies

Site-ul www.facschimb.ro folosește cookie-uri. Cookie-urile sunt fișiere text care sunt stocate într-un sistem informatic prin intermediul unui browser de Internet.

Multe site-uri de Internet și servere utilizează cookie-uri. Modulele cookie conțin un cod numit Cookie ID. Un Cookie ID este un identificator unic al cookie-ului șise compune dintr-un șir de caractere prin care paginile și serverele de Internet pot recunoaște sistemele informatice în care a fost stocat. Aceasta permite site-urilor de Internet și serverelor vizitate să diferențieze browserul individual al persoanei vizate de alte browsere de Internet care conțin alte cookie-uri. Un anumit browser de Internet poate fi recunoscut și identificat utilizând Cookie ID-ul.

Prin utilizarea Cookie-urilor, www.facschimb.ro îmbunătățește experienta utilizatorilor săi și oferă acestora unele funcții si servicii care nu ar funcționa optim fără utilizarea Cookie-urilor.

Prin intermediul unui cookie, informațiile și ofertele de pe site-ul nostru pot fi optimizate în funcție de utilizator. Cookie-urile ne permit, după cum am menționat anterior, să recunoaștem utilizatorii site-ului nostru web, scopul fiind îmbunătățirea experienței de nagivare pe site-ul nostru. Persoana vizată poate, în orice moment, să împiedice setarea cookie-urilor prin intermediul unor setări corespunzătoare a browserului de internet utilizat și poate astfel să refuze definitiv setarea Cookie-urilor. În plus, Cookie-urile deja setate pot fi șterse în orice moment prin intermediul unui browser de Internet sau al altor programe software. Acest lucru este posibil în toate browserele de Internet existente. Dacă persoana vizată dezactivează setarea cookie-urilor în browserul de internet utilizat, pot exista dificultăți în utilizarea site-ului nostru.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm sa accesați pagina dedicată Cookies a site-ului nostru.

 

b. Analiza email-urilor de tip newsletter

Mesaje e-mail de tip newsletterconțin așa-numiți pixeli de urmărire (tracking pixel). Un pixel de urmărire este un grafic miniatural încorporat în astfel de e-mail-uri, trimise în format HTML pentru a permite înregistrarea anumitor date si indici. Aceastea permit o analiză statistică a succesului sau eșecului campaniilor de marketing online. Pe baza pixelului de urmărire încorporat, www.facschimb.ro poate vedea dacă și când un e-mail a fost deschis de către o persoanăvizată și dacă aceasta a accesat anumite linkuri conținute in mesaj.

Datele personale colectate cu ajutorul pixelilor de urmărire conținuți în mesajele de tip newsletter, sunt stocate și analizate de către operator pentru a optimiza transmitereamesajelor, precum și pentru a adapta conținutul buletinelor de știri viitoare pentru a servi mai bine interesele persoanei vizate. Aceste date personale nu vor fi transmise terților. Persoanele vizate sunt în orice moment îndreptățite să revoce respectiva declarație de consimțământ emisă. După o revocare, aceste date personale vor fi șterse de către operator. www.facschimb.ro preia automat retragerea de la primirea mesajelor de tip newsletter ca revocare.

 

c. Protecția datelor privind utilizarea platformei Facebook

Pe acest site, operatorul folosește componente ale platformei Facebook. Facebook este o rețea socială. 

O rețea socială este un loc pentru întâlniri sociale pe Internet, o comunitate online, care de obicei permite utilizatorilor să comunice și să interacționeze într-un spațiu virtual. O rețea socială poate servi drept platformă pentru schimbul de opinii și experiențe sau poate permite comunității Internet să furnizeze informații personale sau de afaceri. Facebook permite utilizatorilor săi crearea de profiluri publice sau private, încărcarea de fotografii și schimbul de opinii sau interese. 

Operatorul și deținătorul platformei Facebook este: Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Statele Unite ale Americii, pentru persoanele cu rezidența in SUA și Canada sau Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda, pentru persoanele cu rezidența în orice alt stat exceptând SUA și Canada. 

De fiecare dată când persoana vizată accesează una din paginile acestui website care conține componente (plugins) ale platformei Facebook, conținutul solicitat este preluat direct din platforma Facebook. Mai multe detalii despre componentele platformei Facebook și utilizarea acestora, puteți găsi aici: https://developers.facebook.com/docs/plugins/ . În timpul acestui proces, platforma Facebook preia anumite date (ex: istoricul paginilor vizitate pe site-ul nostru) despre utilizatori pentru a îmbunătăți experiența de navigare.

În cazul în care persoanavizată este conectată în același timp la platforma Facebook, experiența utilizatorului se va îmbunătăți considerabil, informațiile colectate prin intermediul componentei Facebook fiind asociate cu contul Facebook al persoanei vizate. Dacă persoana vizată face click pe unul dintre butoanele Facebook integrate în site-ul nostru, de ex. butonul "Imi place!" sau dacă persoana vizată postează un comentariu, atunci Facebook potrivește aceste informații cu contul personal de utilizator Facebook al persoanei vizate și stochează datele cu caracter personal. 

Facebook primește întotdeauna, prin componenta Facebook, informații despre o vizită pe site-ul nostru de către persoana vizată, ori de câte ori persoana vizată este conectată în același timp pe Facebook în timpul conectarii la site-ul nostru. Acest lucru are loc indiferent dacă persoana vizată face click pe componenta Facebook sau nu. Dacă o astfel de transmitere a informațiilor către Facebook nu este dorită de persoana în cauză, atunci el sau ea ar putea împiedica acest lucru prin deconectarea de la contul de Facebook înainte de a vizita site-ul nostru.

Ghidul privind protecția datelor cu caracter personal, publicat de Facebook și disponibil la adresa: https://facebook.com/about/privacy/, oferă informații despre colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor cu caracter personal de către Facebook și despre cum vă puteți proteja informațiile personale.


d. Protecția datelor privind utilizarea platformei Google Analytics (cu funcție de anonimizare)

Pe acest site, operatorul a integrat componenta Google Analytics (cu funcție anonimă). Google Analytics este un serviciu de analiză web. Un serviciu de analiza web colectează și analizează date despre comportamentul vizitatorilor pe site-urile Web. Un serviciu de analiză web colectează, printre altele, date despre site-ul web de la care a venit o persoană (așa-numitul referrer), care pagini au fost vizitate sau cât de des și pentru ce durată a fost vizualizată o pagină. Analizele web sunt utilizate în principal pentru optimizarea unui site web și pentru a realiza o analiză cost-beneficiu a publicității pe internet.

Operatorul componentei Google Analytics este Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Statele Unite ale Americii.

Pentru analiza web prin Google Analytics, operatorul folosește aplicația "_gat. _anonymizeIp". Prin intermediul acestei aplicații, adresa IP a conexiunii la Internet a persoanei vizate este abreviată de Google și anonimizată atunci când accesează site-urile noastre dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un alt stat contractant la Acordul privind Spațiul Economic European.

Scopul componentei Google Analytics este de a analiza traficul pe site-ul nostru. Google utilizează datele și informațiile colectate, pentru a evalua utilizarea site-ului nostru, pentru a furniza rapoarte online care arată activitățile pe site-urile noastre și pentru a furniza alte servicii privind utilizarea site-ului nostru, care ne intereseaza in mod direct.

Google Analytics plasează un modul cookie în sistemul informatic al persoanei vizate. Definiția cookie-urilor este explicată mai sus. Prin plasarea cookie-ului, Google are posibilitatea de a analiza utilizarea site-ului nostru. Cu fiecare accesare a unei pagini a acestui site, accesare efectuată de către operator și în care a fost integrată o componentă Google Analytics, browserul de internet din sistemul de tehnologie a informației al persoanei vizate va trimite automat date prin intermediul Componenta Google Analytics în scopul publicității online și a stabilirii comisioanelor către Google. În cursul acestei proceduri tehnice, compania Google dobândește cunoștințe despre informațiile personale, cum ar fi adresa IP a persoanei vizate, pentru a înțelege originea vizitatorilor și a click-urilor și pentru a stabili ulterior comisionarea pe tranzacție.

Cookie-ul este folosit pentru a stoca informații personale, cum ar fi timpul de acces, locația de la care a fost accesat și frecvența vizitelor pe site-ul nostru de către persoana vizată. Cu fiecare vizită pe site-ul nostru de internet, astfel de date personale, inclusiv adresa IP a accesului la Internet utilizată de persoana vizată, vor fi transmise la Google în Statele Unite ale Americii. Aceste date personale sunt stocate de Google în Statele Unite ale Americii. Google poate transmite aceste date personale colectate prin procedura tehnică enunțată mai sus unor terțe părți. 

Persoana vizată poate, așa cum s-a menționat mai sus, să împiedice setarea cookie-urilor aferente site-ului nostru în orice moment, prin intermediul unei ajustări corespunzătoare a browserului web utilizat și, prin urmare, să refuze permanent setarea cookie-urilor. O astfel de ajustare a browserului de internet utilizat ar împiedica Google Analytics să stabilească un modul cookie în sistemul informatic al persoanei vizate. În plus, modulele cookie deja utilizate de Google Analytics pot fi șterse în orice moment prin intermediul browserului web sau al altor programe de software. 

În plus, persoana vizată are posibilitatea de a contesta o colecție de date generate de Google Analytics, care este legată de utilizarea acestui site web, precum și prelucrarea acestor date de către Google și excluderea a astfel de date. În acest scop, persoana vizată trebuie să descarce un modul adițional al browser-ului accesând linkul https://tools.google.com/dlpage/gaoptout și să îl instaleze. Acest modul adițional al browser-ului comunică cu Google Analytics printr-un JavaScript, să nu transmită toate datele și informațiile colectate despre vizitele paginilor de Internet către Google Analytics. Instalarea modulelor adiționale de browser este considerată o obiecție făcută de Google. Dacă sistemul informatic al persoanei vizate este ulterior șters, formatat sau reinstalat, atunci persoana vizată trebuie să reinstaleze modulele adiționale pentru a dezactiva Google Analytics. Dacă modulul adițional a browserului a fost dezinstalat de către persoana vizată sau de orice altă persoană sau este dezactivată, în acest caz, este posibilă reinstalarea sau reactivarea browserului modulelor adiționale. 

Informații suplimentare și dispozițiile Google aplicabile privind protecția datelor pot fi preluate de la:https://www.google.com/intl/ro/policies/privacy/ și la http://www.google.com/analytics/terms/us

Google Analytics este explicat mai detaliat în următorul link https://www.google.com/analytics/.


e. Protecția datelor privind utilizarea platformei Google Remarketing

Pe acest site, operatorul a integrat serviciile platformei Google Remarketing. Google Remarketing este o caracteristică a programului Google AdWords, care permite unei companii să afișeze materiale publicitare utilizatorilor de internet care au vizitat anterior site-ul companiei. Prin urmare, integrarea platformei Google Remarketing permite unei companii să creeze campanii de publicitate bazate pe utilizator și, prin urmare, să afișeze reclame relevante utilizatorilor de Internet interesați.

Compania de operare a serviciilor oferite de platforma Google Remarketing este Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Statele Unite ale Americii.

Scopul serviciului Google Remarketing este introducerea de publicitate relevantă în funcție de interese. Serviciul Google Remarketing ne permite să afișăm reclame în rețeaua Google sau pe alte site-uri web, reclame care se bazează pe nevoi individuale și se potrivesc cu interesele utilizatorilor de internet.

Serviciul Google Remarketing plasează un modul cookie în sistemul de informație al persoanei vizate. Definiția cookie-urilor este explicată mai sus. Prin plasarea cookie-ului, Google permite recunoașterea vizitatorului site-ului nostru dacă solicită pagini web consecutive, care sunt, de asemenea, membre ale rețelei de publicitate Google. La fiecare accesare a unui site de Internet în care a fost integrat serviciul Google Remarketing, browserul web al persoanei vizate se identifică automat cu Google. În cursul acestei proceduri tehnice, Google primește informații personale, cum ar fi adresa IP sau comportamentul de navigare al utilizatorului, pe care Google o folosește, printre altele, pentru introducerea de publicitate relevantă în funcție de interes.

Cookie-ul este utilizat pentru a stoca informații personale, de ex. paginile de internet vizitate de persoana vizată. La fiecare vizită către paginile noastre de internet, datele personale, inclusiv adresa IP a accesului la Internet utilizate de persoana vizată, sunt transmise la Google în Statele Unite ale Americii. Aceste date personale sunt stocate de Google în Statele Unite ale Americii. Google poate transmite aceste date personale colectate prin procedura tehnică enuntata mai sus unor părți terțe.

Persoana vizată poate, așa cum s-a menționat mai sus, să împiedice setarea cookie-urilor prin intermediul site-ului nostru în orice moment, prin intermediul unei ajustări corespunzătoare a browserului web utilizat și, prin urmare, să refuze permanent plasarea cookie-urilor. O astfel de ajustare a browserului de internet utilizat ar împiedica Google să plaseze un cookie pe sistemul informatic al persoanei vizate. În plus, modulele cookie deja utilizate de Google pot fi șterse în orice moment prin intermediul browserului web sau al altor programe de software.

În plus, persoana vizată are posibilitatea de a contesta publicitatea bazată pe categorii de interese de către Google. În acest scop, persoana vizată trebuie să acceseze linkul www.google.de/settings/ads și să facă setările dorite în fiecare browser de internet utilizat de aceasta.

Informații suplimentare și dispozițiile Google privind protecția datelor pot fi preluate de pe https://www.google.com/intl/ro/policies/privacy/.

 

f. Protecția datelor privind utilizarea platformei Google+ (Google Plus)

Pe acest site, operatorul a integrat ca și componentă butonul Google+. Google+ este o așa numită rețea socială. O rețea socială este un loc de întâlnire pe Internet, o comunitate online, care de obicei permite utilizatorilor să comunice între ei și să interacționeze într-un spațiu virtual. O rețea socială poate servi drept platformă pentru schimbul de opinii și experiențe sau poate permite comunității online să furnizeze informații personale sau de afaceri. Google+ permite utilizatorilor din rețeaua socială să includă crearea de profiluri private, să încarce fotografii și să interacționeze prin intermediul solicitărilor de prietenie.

Compania de operare a serviciilor Google+ este Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Statele Unite ale Americii.

La fiecare accesare a uneia din paginile individuale ale acestui site de Internet, realizat de operator și pe care a fost integrat un buton Google+, browserul de internet din sistemul informatic al persoanei vizate descarcă automat o afișare a Butonului Google+. În cursul acestei proceduri tehnice, Google este informat despre paginile specifice ale site-ului nostru care au fost vizitate de către persoana vizată. Informații mai detaliate despre platforma Google+ sunt disponibile la adresa https://developers.google.com/+/.

În cazul în care persoana vizată este conectată la Google+ în timpul accesării paginilor site-ului nostru de Internet, Google recunoaște fiecare accesare către site-ul nostru cât și durata petrecută de către persoana vizată pe site-ul nostru, și de asemenea care pagini aferente site-ului nostru de Internet au fost vizitate. Aceste informații sunt colectate prin intermediul butonului Google+, iar Google sincronizează accesările cu contul respectiv Google+ asociat persoanei vizate.

Dacă persoana vizată face click pe butonul Google+ integrat pe site-ul nostru și dă astfel o recomandare Google+ 1, atunci Google atribuie aceste informații contului personal de utilizator Google+ al persoanei vizate și stochează datele personale. Google stochează recomandarea Google+ 1 a persoanei vizate, făcând-o accesibilă publicului în conformitate cu termenii și condițiile acceptate de persoana vizată în acest sens. Ulterior, o recomandare Google+ 1 dată de persoana vizată pe acest site, împreună cu alte date personale, cum ar fi numele contului Google+ utilizat de persoana vizată și fotografia atașată contului, este stocată și procesată în alte servicii Google, cum ar fi rezultatele afișate în motorul de căutare Google, contul Google al persoanei vizate sau în alte locuri, de exemplu pe paginile de internet sau în relație cu afișarea reclamelor. De asemenea, Google poate conecta vizita la acest site cu alte date personale stocate de Google. Google înregistrează în continuare aceste informații personale în scopul îmbunătățirii sau optimizării diferitelor servicii oferite de Google.

Prin intermediul butonului Google+, Google primește informații  cum că persoana vizată a vizitat site-ul nostru web, în cazul în care persoana vizată în momentul accesării site-ului nostru Web este conectată la rețeaua Google+. Acest lucru are loc indiferent dacă persoana vizată face sau nu face clic pe butonul Google+ din componența paginii.

Dacă persoana vizată nu dorește să transmită date cu caracter personal către Google, el sau ea poate împiedica această transmisie prin deconectarea din contul său Google+ înainte de a accesa site-ul nostru.

Informații suplimentare și dispozițiile Google privind protecția datelor pot fi preluate de pe https://www.google.com/intl/ro/policies/privacy/. 

Mai multe informații oferite de către Google despre butonul Google+ 1 pot fi obținute la adresa https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.


g. Protecția datelor privind utilizarea platformei Google AdWords (Google Ad Words)

Pe acest site, operatorul a integrat serviciul oferit de platforma Google AdWords. 

Google AdWords este un serviciu de publicitate pe Internet care permite agentului de publicitate să plaseze anunțuri în rezultatele motorului de căutare Google și în rețeaua de publicitate Google. Google AdWords permite unui agent de publicitate să stabilească anumite cuvinte cheie cu ajutorul cărora o reclamă apare în rezultatele căutării Google și este afișată atunci când persoana vizată utilizează motorul de căutare. În Rețeaua de publicitate Google, anunțurile publicitare sunt distribuite pe pagini web relevante utilizând un algoritm automat, ținând cont de cuvintele cheie definite anterior.

Compania de operare Google AdWords este Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Statele Unite ale Americii.

Scopul utilizării serviciului Google AdWords este promovarea site-ului nostru prin includerea de publicitate relevantă pe site-urile web ale unor părți terțe, în rezultatele motorului de căutare ale motorului de căutare Google și prin inserarea unei reclame a unei părți terțe pe site-ul nostru.

Dacă o persoană ajunge pe site-ul nostru printr-un anunț Google, un cookie de conversie este plasat în sistemul informatic al persoanei vizate prin serviciul Google. Definiția cookie-urilor este explicată mai sus. Un cookie de conversie își pierde valabilitatea după 30 de zile și nu este utilizat pentru a identifica persoana vizată. În cazul în care cookie-ul nu a expirat, cookie-ul de conversie este folosit pentru a verifica dacă anumite pagini au fost accesate, de exemplu dacă a fost accesat coșul de cumpărături din magazinul online, pe site-ul nostru. Prin cookie-ul de conversie, atât Google cât și operatorul pot afla dacă o persoană care a ajuns la un anunț  publicitar plasat prin platforma Google AdWords pe site-ul nostru, a generat vânzări, adică dacă a executat sau a anulat o vânzare de bunuri.

Datele și informațiile colectate prin utilizarea cookie-ului de conversie sunt utilizate de Google pentru a crea statistici legate de vizitele pe site-ul nostru. Aceste statistici privind vizitele sunt utilizate pentru a determina numărul total de utilizatori care au accesat anunțuri plasate prin platforma Google AdWords pentru a stabili succesul sau eșecul fiecărui anunț publicitar și pentru a optimiza anunțurile publicitare plasate prin platforma Google AdWords în viitor. Nici compania noastră, nici alți agenți de publicitate Google AdWords nu primesc informații de la Google care ar putea identifica persoana vizată.

Cookie-ul de conversie stochează informațiile personale, de ex. paginile de internet vizitate de persoana vizată. La fiecare vizită a paginilor noastre de internet, datele personale, inclusiv adresa IP a accesului la Internet utilizate de persoana vizată, sunt transmise la Google în Statele Unite ale Americii. Aceste date personale sunt stocate de Google în Statele Unite ale Americii. Google poate transmite aceste date personale colectate prin procedura tehnică enunțată mai sus unor părți terțe.

Persoana vizată poate, în orice moment, să împiedice setarea cookie-urilor de către site-ul nostru, așa cum s-a menționat mai sus, prin intermediul unei ajustări corespunzătoare a browserului de internet utilizat și, astfel, să refuze permanent plasarea cookie-urilor. O astfel de configurare a browserului de internet utilizat ar împiedica Google să introducă un cookie de conversie în sistemul informatic al persoanei vizate. În plus, un cookie plasat de serviciul Google AdWords poate fi șters în orice moment prin intermediul browserului de internet sau al altor programe de software.

Persoana vizată are posibilitatea de a se opune afișării reclamei bazate pe interese oferită de Google. Prin urmare, persoana vizată trebuie să acceseze de pe fiecare dintre browserele utilizate linkul www.google.de/settings/ads și să stabilească setările dorite.

Informații suplimentare și dispozițiile Google privind protecția datelor pot fi preluate de pe: https://www.google.com/intl/ro/policies/privacy/.

 

h. Protecția datelor privind utilizarea platformei Instagram

 Pe acest site, operatorul a integrat componente ale serviciului oferit de platforma Instagram. Instagram este un serviciu care poate fi calificat drept o platformă audiovizuală, care permite utilizatorilor să partajeze fotografii și videoclipuri, precum și să difuzeze aceste date în alte rețele sociale. 

Compania de operare a serviciilor oferite de Instagram este Instagram LLC, 1 Hacker Way, Clădirea 14 1st Floor, Menlo Park, CA, Statele Unite ale Americii. 

La fiecare accesare a unei pagini individuale ale acestui site de internet, care este realizat de către operator și care a integrat un component Instagram (butonul Insta), browserul de internet din sistemul informatic al persoanei vizate este automat solicitat să descarce un afișaj al componentei Instagram. Pe parcursul acestei proceduri tehnice, Instagram află ce pagină specifică a site-ului nostru a fost accesată de către vizitator. 

În cazul în care persoana în cauză este înregistrată și pe contul personal de Instagram, Instagram detectează fiecare accesare a site-ului nostru de către persoana vizată cât și timpul petrecut pe site-ul nostru și ce pagini specifice au fost vizitate. Aceste informații sunt colectate prin intermediul componentei Instagram și sunt asociate cu contul Instagram respectiv al persoanei în cauză. În cazul în care persoana vizată face click pe unul dintre butoanele Instagram integrate pe site-ul nostru, atunci Instagram atribuie aceste informații contului personal de utilizator Instagram al persoanei vizate și stochează datele cu caracter personal.

Instagram primește informații prin intermediul componentei Instagram precum că persoana vizată a vizitat site-ul nostru, cu condiția ca persoana vizată să fie conectată la Instagram în momentul accesării site-ului nostru. Acest lucru are loc indiferent dacă persoana face click pe butonul Instagram sau nu. Dacă o astfel de transmitere a informațiilor către Instagram nu este dorită de către persoana vizată, atunci el sau ea poate preveni acest lucru prin deconectarea de pe contul lui/ei de Instagram înainte de a accesa site-ul nostru.

 Informații suplimentare și reglementările aplicabile Instagram privind protecția datelor din pot fi preluate de pe:https://help.instagram.com/155833707900388și https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.


i. Protecția datelor privind utilizarea platformei Pinterest 

Pe acest site, operatorul are integrate componente ale Pinterest Inc. Pinterest este o așa numită rețea socială. O rețea socială este un loc de întâlnire pe Internet, o comunitate online care permite utilizatorilor să comunice și să interacționeze între ei într-un spațiu virtual. O rețea socială poate servi drept platformă pentru schimbul de opinii și experiențe și permite comunității Internet să furnizeze informații personale sau de afaceri. Pinterest permite utilizatorilor rețelei sociale să publice, printre altele, colecții de imagini și imagini individuale, precum și descrieri pe panouri virtuale, care apoi pot fi partajate sau comentate de către alți utilizatori.

Compania de operare a Pinterest este Pinterest Inc., Strada Brannan 808, San Francisco, CA 94103, Statele Unite ale Americii. 

La fiecare accesare a unor pagini individuale ale acestui site de internet, care este operat de către operator și în care a fost integrată o componentă Pinterest (plug-in-ul Pinterest), browser-ul de internet al sistemului informatic al persoanei vizate este solicitat să descarce prin respectiva componenta Pinterest un afișaj al componentei Pinterest corespondente. Mai multe informații despre Pinterest sunt disponibile la adresa https://pinterest.com/. Pe parcursul acestei proceduri tehnice, Pinterest cumulează cunoștințe despre o anumită pagină a site-ului nostru care a fost vizitată de persoana vizată.

În cazul în care persoana vizată este conectată în același timp pe Pinterest, Pinterest detectează la fiecare accesare către site-ul nostru de către persoana vizată - și pentru întreaga durată a șederii pe site-ul nostru - ce pagină specifică a site-ului nostru de Internet a fost vizitată de către persoana vizată. Aceste informații sunt colectate prin componenta Pinterest și asociate cu contul Pinterest respectiv al persoanei vizate. Dacă persoana vizată face click pe unul dintre butoanele Pinterest, integrate pe site-ul nostru, atunci Pinterest alocă aceste informații contului de utilizator Pinterest personal al persoanei vizate și stochează datele personale. 

Pinterest primește informații prin intermediul componentei Pinterest despre persoana vizată care a vizitat site-ul nostru, cu condiția ca persoana vizată să fie conectată la Pinterest la momentul accesării pe site-ul nostru. Acest lucru are loc indiferent dacă persoana face sau nu face click pe componenta Pinterest. Dacă o astfel de transmitere a informațiilor către Pinterest nu este dorită de către persoana vizată, atunci el sau ea ar putea împiedica acest lucru prin deconectarea de